Kiến thức Mạng Xã Hội

Bảng đơn vị đo độ dài toán học chính xác

Khi bước vào môi trường tiểu học, với môn toán là những kiến thức cơ bản nhất của các em nhỏ học sinh là các bảng quy đổi từ km, dm, cm, mm, m… Tuy nhiên, bảng đơn vị đo độ dài này cực kỳ khó nhớ vì nó liên quan đến nhau khá phức […]
13

Khi bước vào môi trường tiểu học, với môn toán là những kiến thức cơ bản nhất của các em nhỏ học sinh là các bảng quy đổi từ km, dm, cm, mm, m… Tuy nhiên, bảng đơn vị đo độ dài này cực kỳ khó nhớ vì nó liên quan đến nhau khá phức tạp với các bé. Chính vì thế, các bạn nào muốn kèm cặp con em mình tại nhà thì có thể tham khảo qua bài viết này.

Bảng đo độ dài toán học

Bài tập áp dụng

1km = ..hm                   1m = …dm

1km =…m                     1 m =…cm

1 hm =…dam                1 m = ..mm

1hm =…m                     1 dm =…cm

1 dam =…m                  1 cm =…mm.

8 hm = ….m                        8 m = ….dm

9 hm = ….m                        6 m = ….cm

7 dam = ….m                      8 cm = ….mm

3 dam = ….m                      4 dm = ….mm

25 m x 2 =                                36 hm : 3 =

15 km x 4 =                              70 km : 7 =

34 cm x 6 =                              55 dm : 5 =

Với các bài tập trên, các bạn có thể cho bé áp dụng để nhớ nhanh các bảng đơn vị đo độ dài này trong quá trình học của các bé nhé!

0 ( 0 bình chọn )

Blog Fans VN

https://fans.com.vn
Fans.com.vn được tạo ra để lan tỏa sự kết nối giữa các thành viên đến các nghệ sĩ yêu thích.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm