Kiến thức Mạng Xã Hội

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đầy đủ

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay chúng ta thời đi học lớp 8, 9, 10 thì thường gọi là bảng tuần hoàn Mendeleev. Dựa trên các số hiệu nguyên tử, cấu hình Electron, tính chất hóa học, mà người ta chia các nguyên tố hóa học thành một bảng. Nhấp vào hình […]
8

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay chúng ta thời đi học lớp 8, 9, 10 thì thường gọi là bảng tuần hoàn Mendeleev. Dựa trên các số hiệu nguyên tử, cấu hình Electron, tính chất hóa học, mà người ta chia các nguyên tố hóa học thành một bảng.

Bảng tuần hoàn
Nhấp vào hình để xem rõ hơn

Bảng này được chia thành: 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng. Trong khi các nguyên tố 113, 115, 117 và 118 vẫn chưa được thừa nhận rộng rãi. Thì, 98 nguyên tố đầu tồn tại trong tự nhiên mặc dù một số chỉ tìm thấy sau khi đã tổng hợp được trong phòng thí nghiệm và tồn tại với một lượng cực nhỏ.

Bố cục

Trong đó:

Phân nhóm:

Với bảng hệ thống tuần hoàn này, các bạn nhỏ có thể nắm vũng và có thể lưu lại để cần dùng đến khi cần thiết nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Blog Fans VN

https://fans.com.vn
Fans.com.vn được tạo ra để lan tỏa sự kết nối giữa các thành viên đến các nghệ sĩ yêu thích.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm