Văn phòng

Công thức tính diện tích và chu vi hình Thang: vuông, cân

Trong các công thứ, thì công thức tính diện tích hình Thang thì các bạn nhỏ ở bậc THCS thường gặp và áp dụng cực kỳ nhiều khi làm bài tập. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ có công thức đi kèm cho phù hợp với nó.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà khiến cho các bạn quên mất bộ công thức tính này thì các bạn có thể tham khảo ngay trong bài viết này để áp dụng làm bài tập nhé.

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S = 1/2(a+b) * h

Trong đó
a: Cạnh đáy 1
b: cạnh đáy 2
h: Chiều cao hạ từ cạnh đấy a xuống b hoặc ngược lại(khoảng cách giữa 2 cạnh đáy)

Bài tập: Cụ thể giả sử ta có hình thang ABCD với các cạnh AB = 8, cạnh đáy CD = 13, chiều cao giữa 2 cạnh đáy là 7 thì chúng ta sẽ có diện tích hình thang là:
S(ABCD) = (8+13)/2 * 7 = 73.5

Hình thang Vuông

Công thức: S(ABCD) = (AB + CD)/2 * AC

S(ABCD)= (10.9 + 13)/2 * 8 = 95.6

Chu vi hình thang

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó): S= a+ b + c + d

Với bộ công thức về hình thang, các bạn có thể lưu lại áp dụng khi làm bài tập nhé các bạn nhỏ.

Comments

comments

Related posts

Công thức tính Diện tích và Chu vi hình tròn

Thảo Lee

Mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay, File Word chuẩn nhất

Thảo Lee

Công thức tính thể tích hình cầu, diện tích mặt cầu

Thảo Lee

Leave a Comment