Câu nói hay

Những câu tiếng anh về ước mơ và động lực sống

Sống là phải có ước mơ, có phấn đấu. Hãy cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Đừng bao giờ chưa tới đích đã vội bỏ cuộc các bạn nhé! If you want something you’ve never had, you have to do something you’ve never done. = Nếu bạn muốn có được thứ bạn chưa từng […]
972
Sống là phải có ước mơ, có phấn đấu. Hãy cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Đừng bao giờ chưa tới đích đã vội bỏ cuộc các bạn nhé!

If you want something you’ve never had, you have to do something you’ve never done.
= Nếu bạn muốn có được thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm.
_____

Before giving up, remember the reason you started. Before coming back, remember the reason you gave up.
= Trước khi bỏ cuộc, hãy nhớ đến lý do khiến bạn bắt đầu. Trước khi quay trở lại, hãy nhớ đến lý do vì sao trước kia bạn quyết định từ bỏ.
_____
Take wrong way is not terrifying, just not knowing where to go is terrifying.
= Đi sai đường không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình phải đi đâu.

Sometimes God will leave us in trouble waters. Not for us to drown, but only for us to learn how to swim.
= Đôi lúc, Thượng Đế để chúng ta ngập chìm trong các rắc rối
không phải để chúng ta chết chìm, mà để chúng ta học cách bơi.
_____

When writing the story of your life, don’t let anyone else hold the pen.
= Khi viết câu chuyện về cuộc đời của bạn, đừng để bất kì ai khác giữ lấy cây bút.

If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.
= Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi thì hãy trườn. Nhưng dù làm bất cứ điều gì bạn cũng phải di chuyển về phía trước.
_____

Take a look down seeing that: in this life we’re luckier than many people.
Take a look up seeing that: in this life we need to try more.
= Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người.
Hãy nhìn lên để thấy rằng cuộc đời này ta còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

_____

A ship is safe in harbor but that’s not what ships are for.
= Một con thuyền sẽ được bình yên khi ở trong cảng, nhưng đó không phải là mục đích nó được làm ra.
_____

Lucky people get opportunities; Brave people create opportunities;
And Winners are those that convert problems into opportunities.
= Những người may mắn thì NHẬN ĐƯỢC cơ hội
Những người dũng cảm thì TẠO RA cơ hội
Và những người chiến thắng thì CHUYỂN KHÓ KHĂN thành cơ hội.
_____

I realized why I was lost. It’s not because I didn’t have a map… It was because I didn’t have a destination.
= Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến !
_____

When the sun is shining I can do anything; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome.
= Khi một ngày mới bắt đầu bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm được, đối với tôi chẳng có ngọn núi nào quá cao, càng không có khó khăn nào ngăn được tôi đến với bước đường thành công
_____

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future.
= Tất cả chúng ta tồn tại trên đời này vì một lý do đặc biệt nào đó. Vậy nên, đừng làm một TÙ NHÂN của QUÁ KHỨ nữa, hãy trở thành KIẾN TRÚC SƯ cho TƯƠNG LAI của chính bạn.
_____

If an egg is broken by an outside force a life ends. If an egg breaks from within its inside, life begins ….Remember, success begins from the breakthrough inside ourselves.
= Nếu quả trứng bị vỡ bởi một lực từ bên ngoài, cuộc sống bên trong sẽ kết thúc. Nhưng nếu nó bị vỡ bởi một lực từ bên trong, cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Hãy nhớ rằng, thành công bắt đầu từ những đột phá bên trong chính chúng ta.
_____

I am not the smartest or most talented person in the world. But I succeeded because I keep going & going & going.
= Tôi không phải là người thông minh nhất, cũng không phải là một thiên tài. Nhưng tôi thành công bởi vì luôn cố gắng, cố gắng tiếp, cố gắng hơn nữa!
_____

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.
= Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.!
_____

If you don’t build your dream, someone will hire you to build theirs.
= Nếu bạn không tự thực hiện ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn thực hiện ước mơ của họ.
_____

 

If you wait to do everything until you’re sure it’s right, you’ll probably never do much of anything.
= Nếu bạn cứ đợi cho đến khi chắc chắn rằng việc làm ấy là đúng mới đi thực hiện chúng, có thể bạn sẽ không bao giờ làm được bất cứ điều gì.!
_____

The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you’ll make one.
= Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm.
_____

If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up.
= Nếu bạn muốn biến giấc mơ của mình trở thành sự thật, việc đầu tiên bạn cần phải làm là thức dậy.! Biểu tượng cảm xúc heart
_____

Life is like a train on rails. Can only go forward, right or left, cannot turn around!
= Cuộc sống giống như đoàn tàu chạy trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước, rẽ phải hay rẽ trái, không thế quay đầu trở lại.
_____

Trying to be better others not just by trying to be better than yourself yesterday.
= Cố gắng để hơn người khác chi bằng cố gắng để hơn chính mình ngày hôm qua.
_____

The challenge of bravery is not dead that you dare to carry out the dream of your life
– Thử thách của lòng can đảm không phải là dám chết, mà là dám sống thực hiện những ước mơ của bản thân.
_____

Sadness must live, happiness must live, too. Badness, today, doesn’t mean that the future ends.
– Buồn cũng phải sống, vui cũng phải sống. Hôm nay tồi tệ không có nghĩa là ngày mai đặt dấu chấm hết.
_____

Journey is not really marked by the time, but recorded by its progress. Making effort means having chance of success. Go with all your heart.
– Hành trình thật sự không đánh dấu bằng thời gian, mà được ghi nhận bằng sự tiến bộ. Có nỗ lực là có thành công. Hãy đi bằng cả trái tim.
_____

Don’t worry about failure, you only have to be right once.
– Đừng lo về thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần thôi.
_____

Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.
– Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
_____

On the way to success, there is no trace of lazy men
– Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
_____

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
– Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.
_____

You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks”.
Winston Churchill
– Bạn sẽ chẳng bao giờ đi tới đích nếu như bạn cứ dừng lại và ném đá vào những con chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng.
_____
☆ Birds of a feather flock together. The rich associate with successful people; the poor often associate with unsuccessful people. Energy is contagious. If you want to fly with the eagles, you’ll have to stop swimming with the ducks.
♡ Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã. Người giàu kết giao với những người thành công, người nghèo thường làm bạn với những người thất bại. Năng lượng có khả năng lan tỏa. Nếu bạn muốn bay với đại bàng, bạn phải ngừng ngụp lặn trong hồ cùng lũ vịt.

0 ( 0 bình chọn )

Blog Fans VN

https://fans.com.vn
Fans.com.vn được tạo ra để lan tỏa sự kết nối giữa các thành viên đến các nghệ sĩ yêu thích.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm