Kinh nghiệm

Cách xây dựng thang bảng lương

Thang bảng lương là một công cụ quan trọng trong quản lý nhân sự của một tổ chức. Nó giúp định rõ mức lương tương ứng với từng vị trí công việc và cung cấp cơ sở cho quá trình đánh giá hiệu suất và phát triển nhân viên. Trong bài viết này, chúng ta […]
1115

Cách xây dựng thang bảng lương

Thang bảng lương là một công cụ quan trọng trong quản lý nhân sự của một tổ chức. Nó giúp định rõ mức lương tương ứng với từng vị trí công việc và cung cấp cơ sở cho quá trình đánh giá hiệu suất và phát triển nhân viên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng thang bảng lương một cách chi tiết.

1. Xác định các vị trí công việc

Cách xây dựng thang bảng lương

Đầu tiên, để xây dựng thang bảng lương, bạn cần xác định các vị trí công việc trong tổ chức của mình. Điều này bao gồm việc liệt kê tất cả các vị trí từ cấp quản lý cao nhất cho đến cấp thấp nhất. Dưới đây là danh sách các bước cần thực hiện:

 • Tạo một bảng danh sách các vị trí công việc trong tổ chức.
 • Xác định và miêu tả chi tiết nhiệm vụ và trách nhiệm của từng vị trí công việc.
 • Phân loại các vị trí công việc thành các nhóm tương đương hoặc có liên quan.

2. Nghiên cứu thị trường và bảng lương thị trường

Sau khi xác định được các vị trí công việc, bạn cần tiến hành nghiên cứu thị trường để biết mức lương hiện tại cho từng vị trí tương tự. Dưới đây là các bước cần thực hiện:

 • Tìm hiểu thông tin về mức lương của các vị trí công việc tương tự trên thị trường.
 • Sử dụng các nguồn thông tin như báo cáo thống kê, cuộc khảo sát lương hoặc trang web chia sẻ thông tin lương như Glassdoor.
 • So sánh và phân tích các mức lương để xác định một phạm vi lương hợp lý cho từng vị trí công việc.

3. Xác định các cấp bậc và mức lương

Cách xây dựng thang bảng lương

Sau khi có thông tin về mức lương thị trường, bạn cần xác định các cấp bậc và mức lương tương ứng cho từng vị trí công việc trong tổ chức. Dưới đây là các bước cần thực hiện:

 • Tạo ra một danh sách các cấp bậc công việc phù hợp với tổ chức của bạn.
 • Xác định mức lương cơ bản cho từng cấp bậc công việc. Đây là mức lương cơ sở để tính toán các yếu tố khác như kinh nghiệm, trình độ và hiệu suất lao động.
 • Xây dựng thang bảng lương bằng cách xác định mức lương cho từng cấp bậc công việc dựa trên phạm vi lương hợp lý đã nghiên cứu.

4. Đánh giá hiệu suất và điều chỉnh thang bảng lương

Cách xây dựng thang bảng lương

Sau khi xây dựng thang bảng lương ban đầu, bạn cần thiết lập quy trình đánh giá hiệu suất và điều chỉnh thang bảng lương theo thời gian. Dưới đây là cácbước cần thực hiện:

 • Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng và minh bạch cho nhân viên. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các tiêu chí đo lường hiệu suất, tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá và đề xuất điều chỉnh lương.
 • Xem xét các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến mức lương như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, thành tích làm việc và đóng góp cá nhân.
 • Xác định các phân khúc tăng lương dựa trên tiêu chí đánh giá hiệu suất và tiến độ phát triển của nhân viên.
 • Thực hiện điều chỉnh thang bảng lương theo kết quả đánh giá hiệu suất và yêu cầu thị trường trong quá trình phát triển tổ chức.

Tóm tắt:

Cách xây dựng thang bảng lương

Dưới đây là bước xây dựng thang bảng lương:

 1. Xác định các vị trí công việc:
  • Tạo bảng danh sách các vị trí công việc.
  • Miêu tả nhiệm vụ và trách nhiệm của từng vị trí công việc.
  • Phân loại các vị trí công việc thành nhóm tương đương.
 1. Nghiên cứu thị trường và bảng lương thị trường:
  • Tìm hiểu mức lương của các vị trí công việc tương tự.
  • Sử dụng nguồn thông tin từ báo cáo thống kê, cuộc khảo sát lương hoặc trang web chia sẻ thông tin lương.
 1. Xác định các cấp bậc và mức lương:
  • Tạo danh sách các cấp bậc công việc.
  • Xác định mức lương cơ bản cho từng cấp bậc công việc.
  • Xây dựng thang bảng lương dựa trên phạm vi lương hợp lý đã nghiên cứu.
 1. Đánh giá hiệu suất và điều chỉnh thang bảng lương:
  • Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng và minh bạch.
  • Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương.
  • Xác định các phân khúc tăng lương dựa trên tiêu chí đánh giá hiệu suất.
  • Thực hiện điều chỉnh thang bảng lương theo kết quả đánh giá hiệu suất và yêu cầu thị trường.

0 ( 0 bình chọn )

Blog Fans VN

https://fans.com.vn
Fans.com.vn được tạo ra để lan tỏa sự kết nối giữa các thành viên đến các nghệ sĩ yêu thích.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm